OA系统中的邮件收发,索昂软件做得更好用

OA系统中的邮件收发,索昂软件做得更好用


       我们使用OA,总不希望在使用OA的时候,切换到其他的邮件系统换来换去吧,索昂软件OA系统,支持多邮件,支持邮件签名,更重要的他可以在邮件收发的时候,可以使用OA系统中的附件。


       image.png


       轻松设置自己的邮件账号:


        image.png


      快速的OA邮件回复:

       image.png