OA系统邮件客户端全面升级

OA系统全系例产品邮件客户端升级


     近日,索昂软件研发部应客户要求,全面升级了各OA系统的邮件客户端,本次升级主要增强了如下方面:
    

      一、增加多账号支持

      二、增加手机端支持

      三、解决了邮件收件速度慢的问题

     

     image.png

   详细情况请在线试用索昂软件V9OA系统。